فریب آماری در بازار مسکن ؟

میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. این گزارشی بود پس از حدود ۵ ماه توقف انتشار آمار ماهانه قیمت مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد.

توجیه سیاستگذار بازار مسکن این بود که انتشار آمار مسکن برای شهر تهران می‌تواند به افزایش قیمت مسکن در سایر استان‌ها دامن بزند.

با این حال پس از ۵ ماه توقف انتشار آمار، وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت به جای انتشار آمار ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران، میانگین قیمت را به صورت کشوری اعلام کند.

اما مشخصا تغییر رویه انتشار آمار مسکن می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت واقعی این بازار ارائه دهد؟ 

اکوایران در گفتگویی به تغییر رویه انتشار آمار مسکن پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد