حبس دلار در زندان نوسان

حبس دلار در یک بازه محدود، باعث شده تا محدودیت نوسان برای مدت زمان طولانی ادامه پیدا کند.

برخی این را تاکتیک بازارساز برای کنترل بازار ارز می دانند. بازار امروز چه مسیری را در انتظار دارد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد