افت سطح رفاه خانوار: آمار بانک مرکزی از هزینه های مصرف خصوصی

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه شب گذشته دو سناریو را برای افزایش هزینه‌ها اعلام کرد. رشد قیمت‌ها ناشی از افزایش تقاضا برای خرید و دیگری رشد قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت تمام شده تولید.

مرور هزینه مصرف خصوصی (با قیمت‌های ثابت سال ۹۰) که متغیری برای بررسی سطح رفاه جامعه است، حکایت از عقب‌گرد سطح رفاه خانوار به اواخر دهه ۸۰ دارد.

 

 

 

تشدید افت سطح رفاه خانوار

این روایت بودجه ریز از افزایش هزینه‌های مصرف خصوصیست، شاخصی که میزان رفاه خانوار را نشان می دهد.

به همین بهانه هزینه های مصرف خصوصی را به استناد داده‌های رسمی بانک مرکزی در سال های گذشته بررسی می کنیم.

مصرف خصوصی، نتیجه تاثیر سمت تقاضا بر هزینه‌ها و در نهایت سطح رفاه جامعه را نشان می دهد. این روند هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی از سال ۸۴ تاکنون به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ است

آمارها نشان می‌دهد سطح رفاه خانوار، در ۵ سال از دهه ۹۰ افت کرده. اولین رشد منفی هزینه مصرفی نهایی بخش خصوصی در دهه جاری در سال ۹۱ رقم خورد که در سال ۹۲ هم افت سطح رفاه خانوار ادامه داشت.

  افزایش سطح رفاه خانوار در سال ۹۳ افت رفاه سال ۹۲ را جبران کرد تا اینکه در سال ۹۴ رشد هزینه های نهایی مصرف خصوصی ۳.۵ درصد نزولی شد!

در سال های ۹۴ و ۹۵ که احتمالا به دلیل رشد مثبت اقتصادی و برجام بود، سطح رفاه در دو سال پیاپی مثبت شد اما در دوسال گذشته نرخ رشد رفاه کاهش یافت و این افت در سال گذشته با منفی ۷.۷ درصد قابل توجه بود

اما در نیمه نخست امسال هم نرخ رشد مصرف خصوصی ۲.۶  درصد منفی بوده که به نظر می رسد با تداوم وضع موجود تا پایان سال افت سطح رفاه خانوار تشدید شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد