تاپ‌های جست‌و‌‌جو گوگل در ۲۰۲۰

شرکت گوگل اخیرا لیست سالانه «یک سال جستجو» را منتشر کرد.

این لیست به نوعی وقایع نگاری از اتفاقاتی با ارزش خبری بالا است که در این سال اتفاق افتادند.

در راس سوالات جهانی که با کلمه چرا آغاز می‌شوند، چه سوالاتی بیشترین محبوبیت را داشتند؟

برترین جست‌وجو‌ها توسط آمریکایی‌ها و جست وجو‌های مربوط به ایران مربوط به چه موضوعاتی است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد