حد اقل دستمزد کارگر برای هزینه خورد و خوراک کافی نیست!

برآوردها از یک رقم عجیب از درآمد و هزینه حکایت دارد. در این گزارش با استناد به هزینه‌ها خوراک حداقلی مرکز آمار ایران، کف هزینه زندگی برآورد شده است.

با وجود اینکه مقدار مطلوب انرژی در «سبد غذایی» ۲۵۰۰ کیلوکالری است، اما برآوردها از سبد غذایی با مقدار ۱۹۳۰ کیلوکالری نشان می‌دهد یک خانوار ۳.۳ نفره برای تامین حداقل خوراک ماهیانه خود باید ۲ میلیون و ۶۲۲ هزار تومان هزینه کند.

اما در سمت درآمد اوضاع چگونه است؟ طبق اظهارات نمایندگان کارگری در جلسات تعیین حقوق کارگران، حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

برآورد درآمد و هزینه نشان می‌دهد، درآمد کارگران حداقلی بگیر فقط تامین هزینه خوراک ماهیانه را پوشش می دهد.

گزارش اکوایران از برآورد حداقل هزینه زندگی را ببینید.

 

 

 

چشم کارگران به جلسات تعیین مزد

باز پایان سال شد و بحث داغ دستمزد مطرح است. شمارش معکوس برای آغاز جلسات تعیین مزد کارگران اغاز شد. جلساتی که چشم حدود ۱۱.۵ میلیون خانوار بیمه شده تامین اجتماعی به آن دوخته شده  تا در واپسین روزهای اسفند دخل خود را برای سال بعد با خرج امسال در کفه ترازو بگذارند

وقتی صحبت از کارگر می کنیم یعنی همه کارکنان قراردادی تحت پوشش قوانین کار و تامین اجتماعی پس یعنی حدود ۳۸ میلیون نفر از جمعیت کشور.

 

طبق براورد ها دخل چقدر با خرج می خواند؟

 

نخست برآوردهای خرج و مخارج: این حداقل سبد غذایی و میزان مصرف روزانه برای جذب روزانه ۱۹۳۴ کیلو کالریست؛

هر چند مبنای سبد مطلوب غذایی جذب ۲۵۰۰ کیلو کالری در روز است اما در این گزارش کف مصرف روزانه سبد غذایی در نظر گرفته شده

برآوردهای اکوایران از هزینه مصرف ماهانه سبد غذایی برای جذب حداقل کالری یعنی ۱۹۳۴ کیلوکاری در روز نشان می دهد، حداقل هزینه خوراک در ماه: ۲ میلیون و ۶۲۲ هزار تومان است.

به استناد گزارش متوسط قیمت کالاهای خوارکی در پاییز، حداقل هزینه ماهانه حدود ۲ میلیون و ۶۲۲ هزار تومان است.

با توجه به اینکه سهم خوراکی ها و آشامیدنی‌ها از سبد معیشت ۳۷ درصد است، برآوردها حاکی از آن است که کل هزینه سبد معیشت با احتساب سایر اقلام از  حداقل هزینه معیشت ماهانه: ۶ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان جمله مسکن ۶ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان براورد می شود. این حداقل هزینه یک خانوار ۳.۳ نفره است.

اما برآورها از درآمد؛ طبق محاسبات نمایندگان کارگری در شورای عالی کار حدود ۸۰ درصد کارگران حداقلی بگیر هستند؛ یعنی ۲۶۰۰ هزار تومان.

این رقم دقیقا با حداقل هزینه خوراک برابری می کند.

با این فرض درآمد کارگر حداقلی بگیر فقط هزینه همان ۳۷ درصد هزینه های خوراکی را پوشش می دهد؛ یعنی دخلی برای بیش از ۶۰ درصد هزینه زندگی خود ندارد. پس انداز که بماند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد