عملکرد بودجه‌ای دولت امسال چگونه بود؟

دخل و خرج ۸ ماهه دولت از کسری ۱۹ هزار میلیارد تومانی در سال جاری حکایت دارد. این گزارشی است که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در اولین جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به آن اشاره کرد.

در این گزارش به بخشی از عملکرد دولت در قانون بودجه ۹۹ اشاره شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد