روزنامه ها در روز سرنوشت ساز بودجه

احتمالا امروز مجلس تکلیف کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را روشن خواهد کرد و بعد از مناقشات زیاد بین دولت و مجلس خیلی ها منتظر هستند که واکنش نهایی مجلس را ببینند.

طبیعتا روزنامه های امروز به این موضوع پرداختند و آخرین تحلیل هایشان از ماجرا را منعکس کردند. روزنامه دولت هم آخرین دفاعیات رئیس جمهور از لایحه بودجه را قبل از اعلام تصمیم مجلس، منتشر کرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد