۲۰۲۰ سال گیمرها

همه‌گیری کرونا خیلی از مردم را خانه‌نشین کرد و این خانه‌نشینی باعث شد تا مردم برای گذران وقت بیشتر به بازی کردن روی آورند.

این قرنطینه و محدودیت‌ها شانس بزرگی برای صنعت گیم بود، با اینکه صنعت گردشگری تا مرز ورشکستگی رفت و صنعت فیلم و ورزش هم به دلیل محدودیت‌ها با مشکل مواجه شد اما درآمد‌های عظیمی راهی دنیای گیم شدند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد