لزوم توسعه کیفی کارکردهای نهاد ناظر بورس

یکی از ملزومات رشد و شکوفایی پایدار بازار سرمایه، حکمرانی موثر نهادهای قانونی و ناظر بر بازار است.

به نظر می‌رسد با تغییر پارادایم ایجاد شده در بازار سرمایه و توسعه کمی قابل ملاحظه آن در سال‌های اخیر، لازم است توجه سیاست‌گذار به توسعه کیفی نهاد ناظر معطوف شود و زمینه برای سلامت بیشتر بازار و در نتیجه رشد متوازن و ماندگار فراهم شود.

طبق آنچه در دنیا مرسوم است، وظایف اصلی نهاد ناظر و قانون‌گذار در بازار سرمایه حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران، به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد، تسهیل تشکیل سرمایه شرکت‌ها و تنظیم بازارهای منصفانه و کارآمد است.

شما چه نمره‌ای به عملکرد نهاد ناظر ایران می‌دهید؟

 

 

وظیفه ی نهاد ناظر و قانون‌گذار در دنیای مالی چیست؟

این روزها مدیران ارکان خیلی تحت فشار هستند از هیجان و صف و صعود و نزول و تایید و ابطال ها گرفته تا ابزارهای مالی، صدور مجوزها، پذیرش شرکت ها، عملکرد کارگزاری ها و ناشران و غیره. فارغ از اینکه بخش عمده این فشار به حق است و مدیران فعلی و قبلی ارکان باید پاسخگو باشند، در مجموع در دنیای مالی چند وظیفه را بر دوش نهاد ناظر و قانون‌گذار قرار میدهند.

در بخش حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران، وظیفه نهاد ناظر ساده و مشخص است: با همه سرمایه‌گذاران، اعم از خرد و کلان باید برخورد منصفانه‌ای صورت گیرد و همگان دسترسی یکسانی به اطلاعات داشته باشند.

در راستای تسهیل‌گری تامین مالی و تشکیل سرمایه شرکت‌ها نیز نهاد ناظر باید با تنظیم مجموعه مقررات یکپارچه و شفاف، راه‌های مختلف برای تامین مالی را در اختیار شرکت‌ها و کارآفرینان قرار دهد تا از طرفی موجب رونق اقتصادی و نوآوری در کشور شود و از طرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری متعدد و جذاب را برای عموم مردم فراهم سازد.

اما در زمینه به روزرسانی قوانین مربوط به دستکاری قیمتی و معاملات با اطلاعات نهانی هم باید با استفاده از ابزارهای جدید مبتنی بر علوم داده، نظارتی کارآمد، متناسب با شرایط و بازیگران امروز بازار داشت. طبیعتا حد نوسان در بازار ۲۰ سال قبل کارکردی متفاوت از امروز داشته است و نمی‌توان با همان نگاه تنظیم‌گری  ۲۰ سال قبل، برای بازار امروز مقررات وضع کرد.

 

اینکه عملکرد نهاد ناظر در بازار سرمایه در ایران چگونه بوده و چه نمره ای کسب میکند با شما!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد