تهدید دوستان صمیمی ترامپ / پیش بینی آینده مسکن

تهدید ترامپ و دوستان صمیمی او در منطقه از سوی وزیر امور خارجه کشورمان با واکنش و استقبال اهالی شبکه های اجتماعی مواجه شد.

روزنامه ها هم امروز به اتفاقات مختلف پرداختند و تحلیل های اقتصادی هم بخشی از صفحات آنها را به خودش اختصاص داده بود مثلا امروز در روزنامه ها دو نوع تحلیل در مورد آینده بازار مسکن خواندیم که تا اندازه زیادی در مقابل هم قرار داشتند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد