اما اخیرا سوزاندن مازوت توسط بسیاری از نیروگاه‌ های کشور تایید شده است.

جالب است بدانید در حالی که سوزاندن مازوت در بسیاری از کشورها ممنوع شده اما ایران و روسیه بزرگترین تولیدکنندگان این سوخت در جهان هستند.

مازوت چیست و چرا باید از آن بترسیم؟