چرا قیمت خودرو و مسکن در سایت ها اعلام نمی شود ؟

هشت ماه از حذف قیمت‌ مسکن و خودرو از سایت ‌های اینترنتی گذشته و مردم در این مدت درگیر مشکلات بسیاری برای معاملات ضروری بوده ‌اند.

آیا حذف قیمت ها از سایت ها کار درستی بود؟

نتیجه حذف قیمت ها پس از گذشت ۸ ماه چه شد؟ 

متولی این نابسامانی و ناکارامدی کدام وزارت ‌خانه، سازمان یا نهاد است؟ 

رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران پاسخ می دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد