سینما که در سال ۲۰۲۰ به دلیل بحران جهانی کرونا و متعاقب آن تعطیلی سینماها و عدم اکران بسیاری از فیلم های مطرح چالشی بی سابقه را تجربه کرد، به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۱ حرف متفاوتی برای گفتن دارد و با واکسیناسیون تدریجی کرونا، سینما بار دیگر درهای خود را به روی مخاطبان باز خواهد کرد