امید دوباره اقتصاد به نفت ؟

نشانه رشد مثبت بخش نفت بعد از ۸ فصل چیست؟ رشد بخش نفت پس از ۸ فصل منفی، در تابستان امسال مثبت شد.

خوشبختانه پس از هشت فصل متوالی رشد متوالی منفی، رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در تابستان امسال مثبت ۲۲.۲ درصد شد. 

رشد گروه نفت در تابستان سال گذشته منفی ۵۰.۲ درصد بود.

رشد مثبت بخش نفت پس از ۸ فصل یعنی پایان انقباض نفتی؟

علیرضا قائدی رئیس اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی پاسخ می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد