دولتمردان استقلالی هستند یا پرسپولیسی ؟

تا بوده صحبت از طرفداری دولت ‌مردان از دو تیم محبوب پایتخت بوده.

اما کدام‌ یک از دولت ‌مردان اقتصادی کشور طرفدار استقلال و چه کسانی هواخواه پرسپولیس هستند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد