وام ازدواج علیه معیشت خانواده

وام ازدواج همان ۵۰ میلیون تومان می‌ماند اما خرج ازدواج هر روز و هر روز بیشتر می‌شود.

اما سوال این است که افزایش وام ازدواج جوانان را بیشتر به ازدواج ترغیب می‌کند؟

سال ۹۴ که وام ازدواج ۳ میلیون تومان بود ظرف ۴ سال حدودا ۱۷ برابر شد و این رقم به ۵۰ میلیون تومان رسید اما جهش وام ازدواج هیچ تاثیری در افزایش ازدواج نداشته است و ما هر سال شاهد سیر کاهشی آن بوده‌ایم به حدی که میزان ازدواج از سال ۸۹ تاکنون ۴۰ درصد کاهش یافته است.

مسئله دیگر این است که وام‌های کم‌بهره باعث تشدید تورم می‌شوند. اما چگونه؟


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد