مردم از رفتن ترامپ چه حسی دارند ؟

مردم از رفتن ترامپ چه حسی دارند؟

به نظر با رفتن ترامپ و آغاز ریاست جمهوری بایدن، اوضاع تغییر کرده و امید‌ها برای رفع تحریم‌ ها بیشتر شده است.

اکوایران این موضوع را از دید مردم بررسی می‌ کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد