اولین چراغ سبز از سوی بایدن ؟

تمام یکی دو روز گذشته، حاشیه مراسم ادای سوگند بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا نقل اغلب محافل خبری بود، همچنین تصمیم هایی که در همان بدو ورود به کاخ سفید گرفت و اقداماتی که برای لغو برخی دستوران ترامپ انجام داد.

او در مرحله اول، ممنوعیت سفر اهالی شش کشور مسلمان از جمله ایران را به آمریکا برداشت و بعد هم به تمام زیر مجموعه دولت دستور داد که هر نوع تحریمی را که به نوعی در مسیر مهار کرونا مانع ایجاد می کند را برطرف کنند. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد