آیا اظهارات بورسی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سیاسی بود؟

دو هفته قبل بود که آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد بخش‌هایی از نرم‌افزارهای نظارتی که برای جلوگیری از تخلفات و دست‌کاری قیمتی و ضرر و زیان مردم راه‌اندازی شده بود، در طول ماه‌های اخیر کامل اجرایی نشده یا اصلا به شکلی جدا شده و از حوزه تصمیم ‌گیری خارج شده است.

صحبتی که با واکنش مدیران مختلف ارکان از جمله سازمان بورس، شرکت بورس و شرکت فرابورس مواجه شد.

اما اخیرا محمدرضا شاه نظری، مدیریت نظارت بر بازار شرکت بورس تهران صحبت‌ های جالبی در این خصوص مطرح کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد