مردم آمریکا کدام کشور‌ها را دشمن خود می ‌دانند ؟

طبق نظرسنجی موسسه گالوپ در سال ۲۰۲۰، ۲۳ درصد آمریکایی ‌ها روسیه را مهمترین دشمن خود می ‌دانند.

ایران در جایگاه چندمین دشمن آمریکایی‌ هاست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد