پیشگویی رئیس کل از قیمت دلار!

پیشگویی مسئولان از قیمت دلار چقدر تحقق پیدا کرد؟ هدف‌گذاری قیمت دلار در بین مسئولان تازگی ندارد!

از شخص رئیس جمهور، رئیس دفتر ریاست جمهوری، سخنگوی دولت تا رئیس کل بانک مرکزی همه در مقاطع مختلف درباره آینده قیمت دلار پیشگویی کرده‌اند.

مشخصا رئیس کل بانک مرکزی، فقط طی چند ماه اخیر بارها درباره قیمت دلار در آینده اظهار نظر کرده که در آخرین اظهار نظر خود، کاهش قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان را نوید داده است! 

اما بعد از هر پیشگویی همتی از قیمت دلار، روند نرخ این ارز چگونه بود؟

روایت تصویری اکوایران از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و روند نرخ در بازار را ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد