رفع تحریم‌ها نزدیک شد؟

از دیگر سوژه‌های مهم روزنامه‌های صبح‌ امروز ایران تصویب نشدن بودجه توسط مجلس و تولید واکسن ایرانی در فروردین ماه است.

صحبت‌های اروپایی‌ها در مورد برجام واظهارات نماینده ویژه امور ایران در آمریکا نشان دهنده تمایل دوطرف برای رفع تحریم و بازگشت امریکا به برجام است که در بسته خبری امروز به عنوان سوژه اصلی به آن پرداختیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد