گزارش به سهامدار؛ این برنامه: مادیرا

شرکت مادیران در اواخر سال گذشته، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان تامین مالی داشته است.

اما این تامین مالی به چه صورتی انجام شده است؟ سوال سهامداران این است که سود امسال مادیرا چه قدر است؟

مهندس بابک ثقفی، مدیرعامل شرکت مادیران در گفتگو با اکوایران پاسخ می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد