آغاز واکسیناسیون سراسری علیه کرونا

اولین گیرنده واکسن روسی فرزند وزیر بهداشت است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد