روند قیمت نفت برنت از ابتدای شیوع کرونا

بازار نفت بازاری پیچیده است که از عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی نقش می‌پذیرد.

 اما موضوعی که بیش از یک‌سال است گریبان این بازار را گرفته، پاندمی کروناست. بیماری که از زمان شیوع به اشکال مختلف بر قیمت بشکه‌های نفت اثرگذار بوده است.

در نمودار زیر مسیر افت‌وخیزهای قیمت نفت از قرنیطه در ووهان چین و اعلام شرایط پاندمی برای این ویروس تا توافقات اوپک و کشف واکسن مشاهده می‌کنید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد