شیوه‌نامه هزارعیب فولاد

شیوه‌نامه مدیریت بازار فولاد؛ اسم رمزی بود که صنعت‌گران، فعالان بازار سرمایه و بسیاری از کارشناسان را در هفته‌های اخیر متعجب ساخت و این سوال کلیدی را به وجود آورد که آیا این بازار اساسا به مدیریت مبتنی بر دستورالعمل، نیاز دارد یا خیر.

هم‌اکنون این شیوه‌نامه در مسیر بازبینی فنی قرار گرفته ولی به موازات آن قانونی برای مدیریت بازار فولاد در مجلس در حال بحث و بررسی است که در گفت‌وگو با رضا شهرستانی به موشکافی آن پرداختیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد