یک متر خانه در تهران ۱۵۸ میلیون تومان

گزارش پاییز مسکن تهران منتشر شد.

در این گزارش شکاف قیمتی زمین و مسکن قابل تامل است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد