برنامه ایران برای توسعه رمزارز ها چیست؟

در حالی که دنیا به سمت رمزارزها می رود، ایران چه برنامه ای برای آن دارد؟ نقش دولت و بانک مرکزی در این میان چیست؟ نقش رمزارزها در توسعه اقتصادی چیست؟

نیما امیرشکاری، مشاور معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی پاسخ می دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد