حداقل دستمزد با منطق اقتصاد تناسب دارد؟

بسیاری می‌گویند قوانین، نهادهای کارگری و تلاش‌های صنفی هیچ کدام نتوانسته‌اند معادله دستمزد را به نفع کارگران بچینند

این رقابت و چانه زنی مستقیم کارگر و کارفرما است که می‌تواند در نهایت منافع هر دو طرف را تا جای ممکن حفظ کند. در مقابل دسته دیگری هم هستند که اعتقاد دارند در غیاب سندیکاهای قوی کارگری، قوانین حمایت کننده و... دست کارگران برای رقابت و چانه زنی بر سر دستمزد خالی‌تر از آن است که موقعیت برابر با کارفرما برای آنها ایجاد کرده و شرایط را عادلانه کند. محمدماشین چیان پژوهشگر اقتصاد و فرشاد اسماعیلی فعال کارگری و پژوهشگر حوزه کار در این مورد یکدیگر را به چالش کشیدند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد