قانون حداقل دستمزد از کجا آمده است؟

در طول تاریخ و در برهه‌های زمانی مختلف قوانین متعددی برای حداقل دستمزد وضع شد، اما در دهه‌های اخیر نظام عرضه و تقاضا و شیوه‌های نوین در اقتصاد مدرن باعث شد تا مناسب‌ترین قیمت‌ها برای دستمزد کارگران در کشورهای مختلف وضع شود.

اما چرا در ایران این مسئله هنوز یک ابرچالش است؟

محمد ماشین‌چیان، پژوهشگر اقتصادی پاسخ می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد