سکوت ملکه شکست

طی روزهای گذشته مصاحبه نوه ملکه انگلستان و همسرش با یکی از تلویزیون های آمریکایی جنجال بزرگی به راه انداخت.

آنها در این مصاحبه از رفتار بسیار بد خاندان سالطنتی با عروس رنگین پوستشان خبر داده بودند که   او را تا پای خودکشی پیش برده بود. در تمام یکی دو روز گذشته این اتهامات حاشیه های زیادی برای بریتانیا ایجاد کرد و در نهایت کاخ باکینگام به نقل از ملکه انگلستان به اتهامات واکنش نشان داد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد