نبود احزاب فضا را به سمت رئیس‌جمهور نظامی می‌برد؟

نبود فضای آزاد و احزاب گوناگون باعث می‌شود که انتخابات به سمت گزینه‌های محدود برود؟

آیا ایران در طول تاریخ خود وجود احزاب سیاسی را در ساختار سیاسی خود تجربه کرده است؟

نبود احزاب سیاسی چه مشکلاتی را برای ایران به‌وجود آورده؟


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد