سهم اوقات فراغت؛ از آمریکا تا ایران

اوقات فراغت و تفریح عضو جدایی ناپذیر از ۲۴ ساعت شبانه روز است که البته برای انسان‌های مختلف میزان وقت و نوع تفریح متفاوت است.

ایرانی‌ها چند ساعت در شبانه روز به تفریح و فراغت اختصاص می‌دهند؟ عمده فعالیت‌های دوران فراغت و تفریح چیست؟ در این ویدئو ببینید.

سهم اوقات در ایران چقدر است؟

اوقات فراغت و تفریح عضو جدا نشدنی از ۲۴ ساعت شبانه روز است و برای آدمهای مختلف میزان وقت و نوع تفریح متفاوت است. بر اساس اطلاعات رسمی، خانوارهای ایرانی اندکی بیشتر از ۴ ساعت را به تفریح و گذران زندگی غیر کاری اختصاص میدهند.این میزان برای سایر کشورها به طور میانگین ۵ ساعت است و حتی در بعضی کشورها خانوارها دو برابر یک خانوار ایرانی اوقات فراغت دارند.

مرکز آمار ایران طرح گذران وقت را برای سالهای مختلفی به اجرا در آورده و جالب است بدانید در طرح آمارگیری سال های ۹۳ تا ۹۴ میزان گذارندن اوقات فراغت با احتساب زمان گذراندن در رسانه های گروهی حدود ۳ ساعت بوده که سهم فعالیت های ورزشی ۳۰ دقیقه و سهم استفاده از رسانه های جمعی ۲ ساعت بوده.

در آمارگیری انجام شده از پاییز ۹۸ تا تابستان ۹۹ هم زمان استفاده از رسانه های جمعی بیش از ۳ ساعت براورده شده و با توجه به بسته شدن مراکز فرهنگی و ورزشی سهم برخورداری از این امور هم کاهش پیدا کرده.

در سایر کشورهای جهان چه خبر است و آنها چه مدت زمانی را به تفریح اختصاص می دهند؟

سهم اوقات فراغت شهروندان آمریکایی به عنوان اقتصاد برتر جهان به طور میانگین حدود ۵ساعت و ۱۹ دقیقه است و این رقم در کشورهای اروپایی حتی به ۷ ساعت هم میرسد.

نکته حائز اهمیت این است که گذراندن اوقات فراغت در کشورهای پیشرفته، اختصاص دادن زمان بیشتر به فعالیت های ورزشی و تفریحی و فرهنگیست و استفاده از رسانه های جمعی در بیشتر این کشورها زمانی کمتر از یک ساعت را به خودش اختصاص داده، البته در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا و گذراندن زمان بیشتر در خانه استفاده از رسانه های جمعی تا ۴۰ درصد در جهان افزایش داشته.

به عنوان نمونه در آمریکا میزان گذران وقت در شبکه های اجتماعی حدود ۲ ساعت و ۸۰ دقیقه و در چین حدود ۱ ساعت و ۵۸ دقیقه ارزیابی شده و در مجموع سهم استفاده از اینترنت و رسانه های جمعی به ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه رسیده.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد