روانشناسی معاملات - قسمت صفر

روانشناسی معاملات چیست؟ چه اشتباهاتی برای افراد میتواند رخ دهد؟ چگونه خطاها را شناسایی کنیم و چگونه با آنها مقابله کنیم؟ آیا کسی که تحلیل گر خوبی است، میتواند معامله گر خوبی باشد؟

اینها همه سوالاتی هستند که در آینده این سری از قسمت ها در خصوص آنها بحث خواهد شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد