بنزین در ایران گران است؟

فروش ارزان انرژی از حلقه اول زنجیره، یعنی هنگامی که دولت نهاده‌های مورد نیاز پالایشگاه‌ها را به قیمت رانتی به آنها می‌دهد، چه هزینه فرصتی دارد؟

در صورت فروش این منابع به خارج از کشور چقدر عایدی حاصل کشور می‌شود؟ در این حالت آیا وجود پالایشگاه‌هایی که به نفت رانتی عادت کرده‌اند، ضرورتی دارد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد