روانشناسی معاملات

عادت‌های نادرست معامله‌گری بخش۱

پشیمان گریزی و تعصب لنگری دو مورد از عادت‌های نادرست یک معامله‌گر می‌تواند باشد.

که در این قسمت راجع به آن صحبت شده، بیشتر افراد از پذیرش اشتباهات خود فراری هستند و عادت بد تک سهم شدن را دارند، شاید این موارد بسیار ساده باشند ولی کنترل آنها برای معامله‌گران بسیار سخت است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد