راه‌حل مقابله با عادت‌های نادرست معامله‌گری

عادت‌های نادرست زیادی معامله‌گران تجربه می‌کنند، که شامل تعصب لنگری، پشیمان گریزی، اعتماد به نفس بیش از حد و تعصب تایید است.

در این بخش به بررسی راه حلی مدون برای این موضوعات پرداختیم که به تبع در دراز مدت می‌تواند بر روی افراد موثر باشد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد