تجربه مارگزیدگی سهامداران از سازمان بورس

تصمیمات اخیر سازمان بورس یکی از یکی عجیب‌تر بودند.

از اجبار به بازارگردانی در شرکت‌ها تا دامنه نوسان نامتقارن و الزام شرکت‌های درآمد ثابت به افزودن به درصد سهام در پورتفو، این نگرانی وجود دارد که تصمیم اخیر سازمان بورس در خصوص فروش اوراق اجاره و خرید سهام توسط هولدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه هم به سرنوشت شکست خورده قبلی مبتلا می‌شود یا به خاطر تجربه قبلی سازمان بورس در خصوص «اجبار» که در تصمیم اخیر به «اختیار» تغییر کرده، جای نگرانی وجود ندارد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد