زنان یا مردان؛ کدام فقیرتر شدند؟

فقر درآمدی و فقر خوراکی در کدام خانوارها بیشتر است؟ گفت‌وگوی اکوایران با احمد میدری معاون امور اجتماعی وزیر کار

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد