محسن هاشمی نامزد اصلاحطلبان ؟

یکی از نهادهای اصلاح طلبی امروز خبر از حمایت این جریان از محسن هاشمی داده است.

خبری که صدای بدنه اصلاحات را درآورده 

محمود احمدی نژاد این آخر هفته را هم به جنجال سازی گذراند او در گفت و گو با یک شلکه ترکیه ای اعلام کرد که نظرش را درباره انتخابات در زمان آغاز ثبت نام اعلام می کند. از آن طرف مرور فعالیت نامردهای احتمالی در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که در حال حاضر محتواهای مربوط به احمدی نژاد در صدر تولید محتوای انتخاباتی قرار دارند و بعد از او رئیسی و محمد در رتبه های بعدی ایستاده اند. خبر دیگر اینکه سید حسن خمینی اعلام کرده که اگرچه از نامزدی کنار کشیده اما به عنوان کنشگر حضور فعال خواهد داشت. از سوی دیگر دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات اعلام کرده که در حال حاضر گزینه برتر اصلاحات محسن هاشمی است. هاشمی طی روزهای گذشته فعالیت هایی که رنگ و بوی انتخاباتی دارند بیشتر کرده و در یک گفت و گو درباره احتمال رد صلاحیت شدنش گفته که چنین کاری دلیل ندارد و رد صلاحیت های این چنینی می تواند از مشارکت مردم کم کند

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد