هدف ترامپ از تحریم نفت ایران ؟

با گذشت بیش از ۳ ماه از روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا، هنوز این سوال وجود دارد که هدف رئیس جمهور قبلی آمریکا از این همه فشار بر ایران چه بود؟

در این خصوص دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده، اما اخیرا گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده که از زاویه جالبی به موضوع نگاه کرده است.

آغاز عصر نئومرکانتالیسم در آمریکا و هزینه‌ای که کشورهای مختلف، در اندازه های مختلف پرداخت کردند.

برجام بهانه بود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد