با قیمت نفت تورم را پیش‌ بینی کنید

تصور رایج در رابطه با قیمت نفت خام و نرخ تورم این بوده است که رابطه مستقیمی بین آن‌ها وجود دارد.

آیا این تحلیل هنوز درست است؟


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد