اورانیوم ۹۳ درصد وعده تازه انتخاباتی

حضور محسن رضایی در میدان انتخابات ریاست اتفاق تازه‌ای نیست و قبلا بارها او را در این لباس دیده‌ایم با این وجود اینبار هم اعلام نامزدی‌اش توانست به رسانه‌ها راه پیدا کند.

حضور دوباره محسن رضایی در انتخابات؟

از مدتی قبل زمزمه حضور دوباره محسن رضایی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شنیده می شد، زمزمه ای که دیروز شکل رسمی به خودش گرفت او درباره دلیل چهارمین کاندیداتوری اش در انتخابات گفت که به عنوان سرباز وطن به صحنه انتخابات ورود می کنم. از محسن رضایی که عبور کنیم به حرف های انتخاباتی اسحاق جهانگیری می رسیم، چهره دیگری که یکی از نامزدهای بلقوه محسوب می شود. او در یک گفت و گوی کلای هاوسی اعلام کرده که درمورد کاندیدا شدن، هنوز تصمیمش بر «نه» است ولی هیچ وقت نگفته که نامزد نمی شود و می خواهد در این مورد با بزرگان مشورت کند. از همه اینها گذشته عنوان جنجالی ترین حرف انتخاباتی دیروز می تواند به سعید محمد تعلق بگیرد که گفته نیاز فعالیت های صلح آمیز کشور اورانیوم ۹۳ درصد است و اگر ما در خدمت شما باشیم به ۶۰ درصد قانع نخواهیم بود آن هم در شرایطی که آمریکا به تعهدات خودش پایبند نیست

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد