وظیفه کارشناسان در حل مشکلات اقتصادی

شما از الگوهای ساختاری مخربی صحبت می‌کنید که طی سال‌ها باعث ایجاد ناکارآمدی در بخش‌های مختلف شده است.

اصلاح این الگوها تا چه حد وابسته به ساحت سیاسی است؟ و تا چه حد به تلاش کارشناسان اقتصادی؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد