۸ نرخ عجیب از نهاده‌ های ساختمانی!

گزارش اخیر مرکز آمار ایران از ۸ نرخ عجیب نهاده‌ های ساختمانی رونمایی می‌ کند. مقایسه تورم قیمتی این نهاده‌ها نشان می‌دهد هشت گروه از این نهاده‌‌ها بیش از ۲ برابر گران شدند.

وضعیت نامناسب قیمت نهاده های تولید مسکن

قیمت مسکن غیر از متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی، تحت تاثیر یک عامل مهم دیگر هم قرار دارد. نهاده های تولید. متغیری که اعداد و ارقام، شرایط خوبی را تبیین نمی کند.

اخرین گزارش منتشر شده از وضعیت قیمتی نهاده های ساختمانی مربوط به زمستان ۹۸ است. تورم نهاده های ساختمانی به طور میانگین در این فصل نسبت به زمستان ۹۸ ---۹۷.۲ درصد افزایش یافت. به تعبییر نهاده های ساختمانی در این بازه زمانی نزدیک به دو برابر گرانتر شده

اما در آخرین فصل سال ۹۹ کدام نهاده ها در صدر گرانترین عوامل تولید ساختمان قرار داشتند؟

نگاهی به گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد، گروه سنگ در میان نهاده های تولید مسکن، بیشترین شیب رشد قیمتی را به خود اختصاص داد. افزایش ۱۴۰ درصدی در زمستان ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸. نکته قابل تامل اینکه، این ۸ گروه از نهاده های ساختمانی، در همگی بیش از دو برابر در پایتخت، نسبت به زمستان سال ۹۸ گران تر شدند

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد