آب پاکی روی دست پیر و جوان

در این دوره از رقابت انتخاباتی برای ریاست جمهوری، ابلاغ شرایط نامزدها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده بود.

چون احتمال این می‌رفت که قانون جدید انتخابات که مصوب مجلس است و پشت فیلتر شورای نگهبان مانده، از این سد رد شود و رنگ و بوی اجرا بگیرد. یکی از بندهای این قانون مربوط به سن و سال داوطلبان بود که امکان نامزدی را برای بعضی از چهره‌ها فراهم می کرد اما اینطور نشد و به این ترتیب تعدادی از نامزدهای بالقوه و بالفعل امکان رقابت را از دست دادند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد