ریشه مشکلات خصوصی‌ سازی‌ هایی مانند هفت تپه چیست ؟

بحث خصوصی‌سازی و بنگاه‌های خصوصی‌سازی شده با اخبار مربوط به کشت و صنعت هفت‌تپه دوباره به سرخط اخبار برگشته است.

چه شد که این مشکلات در برخی بنگاه‌ها پدیدار شدند؟

آیا مشکلات در ضوابط غیرمنطقی و غیرعلمی قانون خصوصی‌سازی و نحوه اجرای آن است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد