چرا نامه ۲۵ اقتصاددانان نوشته شد ؟

در روزهایی که شاخص بورس همه را غافلگیر کرده بود، ۲۵ اقتصاددانان در نامه‌ای به این روند بازار سرمایه واکنش نشان دادند و هشدار دادند که این روند می‌تواند پیامدهای بدی برای اقتصاد برجای گذارد.

اما سوال این است که چرا این نامه در خصوص بازار سرمایه در این زمان و بدین شکل نوشته شد؟ علیرضا توکلی کاشی از امضاکنندگان نامه ۲۵ اقتصاددانان به این سوال پاسخ می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد