آیا شما در انتخابات پیش رو شرکت خواهید کرد؟

آیا شما در انتخابات پیش رو شرکت خواهید کرد؟اگر مایل به رای دادن نیستید چه اتفاقی می‌تواند نظرتان را عوض کند؟

 این سوالی است که از مخاطبان اکوایران پرسیده‌ایم. در مورد مسئله مشارکت در انتخابات هم به چند نظرسنجی دیگه سرک کشیده‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد