طمع صندلی ریاست

هرساله هنگامی که نامزدهای انتخابات در برنامه‌های تبلیغاتی خود صحبت می‌کنند، این‌گونه عنوان می‌شود که فرد اگر به ریاست جمهوری برسد، می‌تواند تحولات عمده‌ای را رغم بزند‌.

اما بعد از پایان دوره دولت او ادعا می‌کند که به علت محدودیت‌ها نتوانسته برنامه‌های خود را پیش ببرد.

آیا بهتر نیست که کاندیداها متناسب با واقعیت‌های موجود کشور در خصوص برنامه‌های خود صحبت کنند؟ آیا وقت آن نرسیده با توجه به اوضاع بحرانی اقتصادی کشور، راه حل شفافی به مردم در خصوص رفع موانع ارائه دهند؟


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد